Parkiet klasyczny inaczej nazywany tradycyjnym czy klepkowym wykonany jest z małych deszczułek, klepek, z litego drewna. Klepki parkietowe produkowane są z różnych gatunków drzewa liściastego: dębu, jesionu, klonu, wiązu, buku, jawora, rzadziej z akacji, brzozy, olchy, czereśni, orzecha i grabu, oraz iglastego: sosny i świerka.
Obecnie do klasycznego zestawu gatunków dołączyły parkiety z drzew egzotycznych jak: merbau, iroko, badi, doussie, pochodzące z różnych stron świata, wnosząc nowe kolory, odmienną strukturę powierzchni, inne właściwości i zastosowania.